הבולבול שמחפש את הבחורה שתעשה לו את הברית מילה הבולבול שלי הבולבול שמחפש את החור…